19. února 2012

         přivítání na bohoslužbách 7.neděle po zjevení Páně.

         kaz. stanice:  10h. Litobratřice

         br.farář je dnes v administrovaném sboru v Hraběticích.

         večer v 17°° po nešporu v Kruhu OT o farářském kurzu (+ reference o včerejší seniorátní presbyterní konferenci s přednášejícím Pavlem Stolařem,  které se účastnilo 10 členů staršovstva našeho sboru. Hlavní téma – financování církve v budoucích letech.)

         v přístím týdnu:  v úterý večer 20°° kroužek učitelů NŠ

ve středu 14.45 starší děti a   v 19°° bude zkouška zpěvu,

ve čtvrtek 17°° biblická hodina pro dospělé,

v pátek 13°° biblická hodina mladších dětí,

         příští neděli 26.2. je 1.postní neděle , bude vysluhování svaté VP

         chrámová sbírka příští neděli je celocírkevní na tiskový fond. Náš sbor podporuje vydávání Sbírky kázání, kterou pravidelně potřebujeme pro čtená kázání

         zvláštní sbírka příští neděli při příležitosti vysluhování VP bude na potřeby našeho sboru, konkretní plánovanou potřebou letošního roku je výměna oken v modlitebně v Bohuticích. Po 75 letech je to první větší investice na této sborové budově. Na tuto sborovou potřebu budeme myslet.

         Staršovstvo minulý týden připravovalo Výroční sborové shromáždění svolané na neděli 4.března. Na nástěnce pod kruchtou již visí přehled hospodaření našeho sboru za loňský rok a listina členů sboru s hlasovacím právem. Obojí včas prohlédněte a překontrolujte. (příp. námitky směřujte členům staršovstva)

         Dostali jsme poděkování ze střediska Diakonie v Brumovicích, kam směřovala část sbírky při adventním Dárkování. dopis brumovických čtěte na nástěnce.

         Sestry seniorky zvou na setkání, přednášku a rozhovor o Alzheimerově chorobě s ředitelem střediska Diakonie v Brně ing. Janem Soběslavským a s vedoucí oddělení s pacienty postiženými touto vážnou nemocí. Beseda otevřená veřejnosti se bude konat ve středu 29.února ve 14.30 v jídelně DPS.

Doubrava Jiří