10. června 2012

Milé sestry a milí bratři, vítám vás všechny v tomto shromáždění,hosty z daleka i domácí.

Dnešní neděle je první po sv.Trojici a začíná dlouhé nesváteční mezidobí.

Náš bratr farář Ondřej Titěra je v tuto chvíli ještě v Praze na synodu,který dnes končí.

Část dětí z Nedělní školy i s rodiči jsou na výletě v Novém Přerově a chystají se na bohoslužby do Novosedel,kazatelské stanice Břeclavi.

Přítomné děti zvu do nedělní školy jako obvykle během třetí písně. Dnešní úloha je velikonoční o vzkříšení.

Bohoslužby se dnes konají ještě v 10°° v Litobratřicích a odpoledne ve 13,30 v Bohuticích

Večerní setkání v Kruhu dnes nebudou.

Program příští týden:

Po – setkání maminek s farářem u Machů od 9 hodin

V úterý je bratr farář na pastorální konferenci ve Svitavách

St – dopoledne Mateřské centrum Medvídek v Kruhu, ve 13,30 sestry seniorky v Kruhu,

        biblická hodina starších dětí na faře ve 14,45  a ve 20°° kroužek učitelů NŠ na faře

        Mateřské centrum Medvídek pořádá odpoledne oslavu mimo prostory sboru.

        Připomenou si dva roky od svého založení.

Čt – Chystáme se do Bohutic pomoci tamním sestrám s úklidem modlitebny po malování.

        Vy,které jste se přihlásily prosím,zdržte se chvilku po bohoslužbách a domluvíme se.

        Nejčerstvější informace pro nás má bratr kurátor Jindřich Mach.

Pá – ve 13°° mají svou biblickou hodinu mladší děti na faře

        od 16°°zasedá zpěvníková komise v Kruhu a pokračuje i v sobotu asi do 16 hod.

So – v 19°° se schází na faře mládež

Příští neděli 17.června se koná ve Znojmě seniorátní shromáždění Jeronymovy Jednoty.

Náš sbor zastupují s.účetní a místokurátorka Rut Vesecká a br.kurátor Jindřich Mach.

 Příští neděli v kruhu má být „Hudba a poezie našich domovů “ a já prosím ty z vás,kteří se chcete aktivně zapojit do programu,přihlašujte se u sestry Lii Ryšavé.

Za dva týdny v neděli 24.června se koná v našem kostele varhanní koncert paní Hany Bartošové,ředitelky festivalu,jehož účastníci „Duo Murchison “(merčisn) nemohli vycestovat z Ameriky.Mnozí jsme se na nevšední koncert těšili,ale snad nás varhanní koncert také potěší.

Ještě připomínám letošní pobyt na Blažkově. Kdo ještě váháte,přihlašte se u mě,abychom se ještě v červnu mohli sejít a domlouvat se ,čím naplníme ten prázdninový společný týden. 18.-25. srpna 2012

Jarmila Šimšová