3. června 2012

         Vítám vás všechny na těchto bohoslužbách. Dnešní neděle je neděle Svaté Trojice.

         Vítám bry a sestry ze sboru v Kroměříži. Přejem vám, ať se vám výlet vydaří, v Miroslavi ať se vám líbí a šťastný návrat domů. Prosím br. f. Ivana Ryšavého o krátký pozdrav.

         po bohoslužbách beseda s hosty v Kruhu (krátké slovo Lii Ryšavé)

         bohoslužby dnes v 10°° Litobratřice, 14°° Troskotovice

         nešpor večer nebude, trávili jsme zde Noc kostelů v pátek – velmi děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a zajištění NK, zvláště pak úzkému centru organizátorů ses. Lie Ryšavé a Bednaříkům.

         sbírka minulé neděle: 5.506,-Kč na celocírkevní sbírku pro Diakonii v Merklíně

         během dubna a května součet Sbírky darů Jeronymovy jednoty celkem 29.565,-Kč, což je výrazně víc než v dřívějších letech, velmi děkujeme, potěšíte tak ty, kdo mají v církvi stavební potřeby (vzpomínáme na naši střechu před dvěma roky…) díky za SD JJ. Seniorátní shromáždění JJ, kde se bude rozdělovat jedna třetina této seniorátní sbírky, bude 17.června ve Znojmě. Za náš sbor pojedou sestra místokurátorka a účetní Vesecká a br.kurátor Mach.

         v příštím týdnu pokračuje br.f. ve vybírání loňské dovolené a pak pojede na synod do Prahy. Z programů ve sboru zůstávají tři středeční aktivity mateřského centra.

         Na příští víkend 8.-10.června plánuje NŠ svůj výlet do Nového Přerova – více informací pro účastníky u  s.Daniely B.

         V uplynulém týdnu jednalo staršovstvo – mj. dále o zajištění vikariátu a o případném pronájmu sborového bytu. Vyhlašujeme brigádu na úklid modlitebny v Bohuticích po malování na čtvrtek 14.června odpoledne a večer. Br.kurátor přijímá vaše ochotné sliby jet uklidit do Bohutic.

         Letošní sborový pobyt na Blažkově bude 18.-25.srpna – přihlašujte se u sestry Járy Šimšové.

         Udělejte si předem čas v neděli 24.června odpoledne v 16°° hodin. Zde v kostele bude koncert v rámci festivalu Americké jaro: varhany a Duo Murchison („merčison“), které tvoří nástroje tuba a flétna. Uslyšíme zřejmě docela unikátní hudbu – za tři týdny.

         Děti prosím ke stolu Páně před odchodem do NŠ.

LVlastimil Fér