4. března 2012

1)    Přivítání + zahájení VSS

2)    kaz. stanice  = 14°° Troskotovice

3)    večer NEBUDE nešpor ani program v Kruhu

4)    rozvrh společných setkání v nadcházejícím týdnu:

ve středu dopoledne „Medvídek“ ; ve 13.30 seniorky ; VE 14.45 starší děti ; ve 20°° kroužek učitelů NŠ

ve čtvrtek v 17°° biblická hodina a po ní! v 18.30 zkouška zpěvu v Kruhu!!

v pátek ve 13°° mladší děti ; v 15°° konfirmační cvičení ; v 18°° postní zpívání z Taizé v kostele

5)    v pátek od 17°° hodina začne v Kruhu velká akce: kurz výroby biblických postaviček Protože bude v pátek večer a celou sobotu plně zaměstnáno 26 účastnic a dvě lektorky, prosíme ostatní, zda by mohli průběžně přispět nějakou lehkou krmičkou (nikoli oběd). Děkujeme. Několik účastnic bude také spát ve sborovém bytě. Přejeme velkou trpělivost, invenci a nápad a pevnou ruku při navlékání nití!

6)    v sobotu od 19°° mládež

7)    Sbírka minulé neděle n celocírkevní tisk vynesla 4.321,- a dary vděčnosti u VP 2679,-Kč. Velmi děkujeme všem.

OOndřej Titěra