8.4. 2012

Dnes je slavný Boží Hod velikonoční, vítejte, sestry a bratří, při těchto bohoslužbách.

1.Budeme dnes v den Vzkříšení vysluhovat svatou večeři Páně. K tomuto hodu Kristovu jsou zváni všichni bez ohledu na církevní příslušnost.
 
2. Sváteční bohoslužby s VP budou dnes také ještě dopoledne v 10.hodin v M.Krumlově a odpoledne ve 14.hodin v Troskotovicích

3. Chrámová sbírka dnešní neděle je určena v celé církvi na tzv. Hlavní Dar Lásky, letos na přestavbu církevní stodoly farního sboru v Sázavě na multifunkční sborovou místnost .To je dnešní hlavní sbírka.
Další naše dary, které jsme zvyklí  dávat při příležitosti vysluhování VP do kasičky-kostelíčka u lavice, zůstávají pro potřeby našeho sboru, konkrétně na výměnu oken v bohutické modlitebně. Za vaši obětavost velmi děkujeme.
 
4. Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby v 8.30. Hostem na kazatelně bude br.fr. Jan Zámečník z Břeclavi. Náš br.fr. bude kázat u něj ve sboru.
 
5. Včera jsme se rozloučili při pohřebním shromáždění se sestrou Janou Kolmanovou. Při vzpomínce na ni jsme slyšeli z Evangelia podle Jana vyznání biblické Marty o vzkříšení. „Já jsem vzkříšení i život.“ odpověděl jí Ježíš. Pán života i smrti potěšuj všechny zarmoucené.

6.V příštím týdnu se budou konat biblické hodiny starších dětí ve středu a mladších dětí v pátek, stejně tak páteční konfirmační cvičení.

7. Příští neděli 15.dubna bude v Kruhu hostem řádová sestra Klára z Kroměříže s povídáním o programu záchrany pro ženy prodané do otroctví. Pamatujte na večerní program za týden.

8.Neděle za dva týdny bude v našem sboru tzv. „rodinná“, s bohoslužbami společně s dětmi, následným programem pro děti i dospělé a společným obědem. Prosíme ty, kdo zůstanou na společný oběd, aby se zapsali do nástěnky před kostelem. Všichni mohou zůstat na oběd, ale potřebujeme to vědět. (v neděli 22.4.).

Jindřich Mach