9. ledna 2012

Sejití maminek, pozor, změna!
Maminky se sejdou v pondělí, 9. ledna 2012, u Bednaříků.