Rozvrh úloh NŠ

2011/2012 číslo název bibl.oddíl
8.1. 18 Utišení bouře
a uzdravení posedlého
L 8,22-39
15.1. 19 Vzkříšení dcery
Jairovy
L 8,40-56
22.1. 20 Nasycení pěti tisíců L 9,10-17
29.1. 21 Petrovo vyznání,
předpověď utrpení
L 9,18-27
5.2. 22 Proměnění na hoře L 9,28-45
12.2. 23 O modlitbě L 11,1-13; 18,1-8
19.2. 24 O zajištění L 12,13-34
26.2. 25 O připravenosti
učedníků
L 12,35-59
4.3. 26 O velikosti
nepatrného
L 13,18-30
11.3. 27 O hostinách
a hostině
L 14,7-20
18.3. 28 Podobenství
o nalezených
L 15,1-32
25.3. 29 Uzdravení deseti
malomocných
L 17,11-19
1.4. 30 Podobenství
o farizeovi a celníkovi 
L 18,9-14
8.4. V III Odpověď řeckým
poutníkům
J 12,20-36
15.4. 31 Ježíš a Zacheus L 19,1-10
22.4. 32 Vjezd
do Jeruzaléma a prorocký nářek
L 19,28-44
29.4. 33 Podobenství
o zlých vinařích
L 20,9-19
6.5. 34 Jidášova úmluva
a poslední večeře
L 22,1-30
13.5. 35 Cesta
do Getsemane a zatčení
L 22,31-53
20.5. 36 Petrovo zapření L 22,54-62
27.5. SvD Podobenství
o těle a údech
1 K 12,1-27
3.6. 37 Ježíš před radou,
Pilátem a Herodem
L 22,63-23,25
10.6. 38 Ukřižování
a pohřeb
L 23,26-56
17.6. 39 Vzkříšení L 24,1-12
24.6. 40 Zjevení na cestě
do Emauz
L 21,13-35