8. ledna 2012 – první po Zjevení Páně

Ø     Všechny Vás vítám na dnešních bohoslužbách, zejména pak bratra faráře Ondřeje Macka z Nosislavi, který bude sloužit bohoslužby také v Litobratřicích

Ø     náš bratr farář je dnes hostem v Nosislavi

Ø     chrámová sbírka je dnes určena na potřeby sboru

Ø     Dnes odpoledne jsme všichni zváni do kostela na „Novoroční koncert“. Začátek je v 16.00. Zazpívají nám členové Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma se sbormistrem Janem Svobodou a zahrají flétnistky pod vedením Hany Svobodové. Přijďte a pozvěte i svoje přátele. Dobrovolné vstupné bude použito na zaplacení autobusu pro zpěváky za Znojma.

V příštím týdnu se uskuteční tato setkání ve sboru:

pondělí:          od 9.00 hodin maminky s farářem v Bednaříků

úterý:                         v 19°° se koná pravidelná porada staršovstva, prosím presbytery, aby se zapsali do knihy, přečetli si program, popřípadě připojili svoje podněty

středa:                        dopoledne se v Kruhu sejde klub Medvídek

v 14.45 mají starší děti na faře biblickou hodinu

v 17.00 se koná biblická hodina v Bohuticích

v 20. 00 kroužek učitelů NŠ

čtvrtek:           v 17.00 zvu na biblickou hodinu dospělé

pátek:             v 13.00 mají biblickou hodinu mladší děti

v 15.00 je konfirmační cvičení

sobota:           v 19.00 schůzka mládeže

 

         příští neděli 15. 1. 2012 bude odpoledne v 14.30 při instalačním shromáždění v Blahoslavově domě ustavena 2. farářkou II. brněnského sboru sestra Alexandra Hauserová. (Pozvánka je na nástěnce před kostelem)

         příští neděli (15.1) v Kruhu po krátkém nešporu budou Přemysl Forst se synem Janem vyprávět o své cestě autem po severní Evropě. Program je s obrázky.

         V našem rozpise nejsou zmíněny ekumenické bohoslužby, které se v „Týdnu modliteb za jednotu křesťanů“ budou konat v našem kostele v neděli 22. ledna v 17°° hodin. Kázat bude P. Josef Dvořák z Hostěradic. Z toho důvodu se program br. Jiřího Doubravy se posouvá o týden na 29. ledna.

         Ještě zbývá několik výtisků EK 2012 a příruček NKD,jsou k dostání pod kruchtou, každý za 80,-Kč.

         K dispozici je též sešitek biblických úvah „Zastav se na chvíli“ vydaný nosislavským sborem, péčí bratra faráře Macka. Brožurka stojí  25,- Kč..

         Předplatné evangelického tisku na letošní rok má starosti sestra Jarmila Šimšová. Nezapomeňte se u ní zastavit taktéž pod kruchtou.

         To byla všechna ohlášení. Nyní prosím děti, aby radostně odešly do nedělní školy a bedlivě sledovaly výklad svých vyučujících.

 Lia Ryšavá