15. ledna 2012

         přivítání

         dnes ještě Litobratřice 10°°

         br.fr. je dnes v administrovaném sboru

         Dnes odpoledne v 17°° po krátkém nešporu v Kruhu bude Přemek Forst se synem povídat o své cestě autem po severní Evropě. Určitě přijďte, uvidíte i obrázky z této cesty.

         Dnes od 14.30 se koná instalace Druhé farářky II.brněnského sboru v Blahoslavově domě na Lidické ulici sestry Alexandry Hauserové.

         v příštím týdnu budou obvyklé biblické hodiny dětí (středa, pátek) i dospělých (čtvrtek) ; sestry seniorky (středa) i mládež (sobota)

         Příští soboru 21.ledna bude v Brně II konat spolu se seniorátním vzděláváním laiků (lekce o „správě církve“) setkání kurátorů a sborových účetních.

         Příští neděli 22.1. zde u nás v kostele bude v 17°° hodin ekumenické shromáždění v rámci lednového „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“. Kázat bude P.Josef Dvořák z Hostěradic.

         V minulém týdnu se konala porada staršovstva mj.  s několika závažnými rozhodnutími:

1)    Staršovstvo podrobně projednalo předběžný výsledek hospodaření za rok 2011. Zabývalo se čerpáním nákladů , výnosů (sbírky, salár, dary a jiné výnosy). Sborové hospodaření skončilo ztrátou ve výši 102 tis. Kč, která bude pokryta z rezervního fondu. Staršovstvo velmi děkuje všem členům, že na sbor pamatují tím, že řádně platí salár a přispívají na další finanční potřeby sboru.

Také děkujeme mnohým bratrům a sestrám, kteří se jakkoli bezplatně zapojují do různých sborových aktivit nebo zajišťují opravy a údržbové práce.

Staršovstvo připravilo a prodiskutovalo návrh  rozpočtu hospodaření sboru na rok 2012.

Od příští neděle budou na nástěnce vyvěšeny přehledy o sborovém hospodaření  roku 2011 a také rozpočet 2012.

2)    Staršovstvo rozhodlo o konání Výročního sborového shromáždění v neděli 4.března 2012.

3)    Po zralé úvaze, pečlivé přípravě a se souhlasem celého staršovstva bylo rozhodnuto o koupi sborového auta. To bylo pořízeno z půjčky z prostředků Automobilového fondu poskytnuté Synodní radou. Zánovní vůz Škoda Fabia stál 108.000,-Kč. (… a již dnes slouží na cestě do Hrabětic a Jevišovky.)

4)    Staršovstvo děkuje všem, kdo chystali a účastnili se dětské vánoční slavnosti 4.adventní neděli a bohoslužeb mládeže na Štěpána. Oboje tato shromáždění svou mimořádností, ale také svým obsahem obohatila důstojný a radostný ráz vánočních svátků v našem sboru. Těšíme se na další podobná mimořádná shromáždění.