Vzpomínka na Vladimíra Kaluse

Dnes je 15.ledna,den,kdy se před dvaaosmdesáti lety narodil Vladimír Kalus. Farář našeho sboru od roku 1959,spolu se svou ženou Janou-vikářkou.Jejich příchodem nastalo ve sboru oživení,neboť VK byl velmi dobrý kazatel, znamenitý organizátor a pastorační pracovník.A tak se stalo,že ve velmi krátké době,již v roce 1961 byly pořízeny nové varhany,které sloužily jako doprovodný nástroj zpěvu při bohoslužbách,ale i pro vystoupení umělců při hudebních nešporech a k výuce hry na varhany-budoucích varhaníků.V roce 1967 byly otevřeny modlitebny v Moravském Krumlově a v Litobratřicích,které byly vybudovány svépomocí formou brigád a obětavým nadšením mnoha členů sboru od mládežníků po důchodce.Po svém příchodu do Miroslavi působil aktivně také jako ředitel městské osvětové besedy a člen pěveckého sdružení Miroslavan,řízeného br.Vlastimilem Ryšavým který tvořili ze dvou třetin evangelíci.V roce 1968 v kratičké době tzv.Obrodného procesu vedl v Miroslavi mládežnickou organizaci Junák.Svoji výbornou znalost němčiny dokázal zúročit navázáním přátelských  styků se sborem Chemnitz –tehdy Karl Marx Stadt Glóza v NDR.A tak se stalo,že na lesní brigádu do Kunvaldu,kam miroslavská evengelická mládež začala  příchodem Kalusových jezdit o letních prázdninách přijela v červenci 1964 početná skupina mládežníků z Německa s farářem Gerhardem Lerchnerem.Následovaly četné návštěvy rodin i mládežníků.Toto přátelství trvá,byť v omezené míře až do dnešních dní.V roce 1972 v období tvrdé „normalizace“,ztratil VK státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.Po obtížném hledání zaměstnání našel místo v Plynoprojektu Brno,kde byl zaměstnán do r.1986,kdy získal státní souhlas zpět k výkonu faráře v Brně-Židenicích.Zemřel 6.listopadu 1987 v nemocnici na následky dopravní nehody,která se stala tři týdny předtím za dosud nevysvětlených okolností . VK byl pro nás autoritou,byl přísný k sobě i k ostatním.Byl neúnavný ve své práci faráře a i po ztrátě státního souhlasu,kdy se farářkou sboru stala jeho žena Jana, jí při svém zaměstnání významně pomáhal.Byl vnímavý k lidem i k poměrům,které tehdy vládly a vždy se všemožně snažil v možnostech svých sil napravit to, co bylo deformováno.Jeho přímočarost a nesmlouvavost,někdy až tvrdost někomu vadila,jiné naopak fascinovala.Svým nadšením,pracovitostí a příkladem v hledání pravdy pod zorným úhlem Písma dokázal strhnout ostatní.Tím se nesmazatelně zapsal do srdcí mnohých.

Je neděle 15.ledna – druhá po Zjevení Páně,pro křesťany svátek,pro mnohé dvojnásobný-před dvaaosmdesáti lety se narodil Vladimír Kalus.

 

Jindřich Mach