O Blažkově

Blažkov 2012

Letošní Blažkov byl na téma Jan Amos Komenský.  Každé ráno jsme si povídali o životě tohohle spisovatele, pedagoga, teologa, kartografa, filosofa a plnili různé úkoly, kde jsme využívali znalosti, které jsme se dozvěděli.  Jedno dopoledne jsme si také blíže přiblížili Komenského písně, prohlídli si mapu Moravy, kterou Komenský nakreslil a povídali si o době, ve které Komenský žil, to jest o třicetileté válce. Jedno dopoledne jsme si také vyzkoušeli, jaké to asi Komenský měl, když psal slovník. Vyráběli jsme obaly na Bible, pod vedením Libora Drastíka vyrobili ruční papír a s Pavlou Ryšavou vyráběli hvězdičky z bavlnek a postavičky z přírodnin. Kromě vytváření a myšlení se našel čas i na sport. Samozřejmě se hrál volejbal, ale také bojovky na téma odchod do exilu nebo požár Lešna. Kromě běhací hry jsme si odchod do exilu přiblížili i při noční hře, kterou pro děti připravila mládež. Také jsme si přiblížili jedno z Komenského děl – Labyrint světa a ráj srdce, jednak fotorománem, který připravila mládež pro Noc kostelů a na Blažkově nám ho oživila a také tím, že jsme si labyrint prošli. Během celého týdne se na Blažkově vystřídalo přes 60 lidí, z toho víc než polovina dětí a mládeže. Týden se velice vydařil a už se nemůžu dočkat příštího roku.

Adéla Bednaříková