Pečení chleba

V neděli 7. 10. se slavilo v kostele Díkčinění spolu s vysluhováním večeře Páně. Chleba na vysluhování a na ozdobu jsme upekly my – děti z NŠ, pod vedením Evy Ryšavé v sobotu před tím. A protože pečení chleba trvá dlouho, čas jsme si krátily vytvářením obrázků ze semínek. Několik dětí si také našlo čas na hrabání listí na evangelickém hřbitově. Nakonec jsme celý kostel nazdobily přírodninami a obrázky a spokojeně odešly domů.

Adéla Bednaříková