13. října 2013

1)
přivítání

2)
kaz. stanice dnes: Jevišovka 10.30 s VP ;
Bohutice 13.30 s VP

 3)
v 16°° hodin v Miroslavi v kostele varhanní
koncert Hany Ryšavé-Kaslové. Program nese název „Chorál jako inspirace“ a my
zjistíme, které skladby nám známé ze zpěvníku, byly zpracovány varhanními
skladateli. Těšíme se na koncert odpoledne ve čtyři.

 4)
Včera se konal pohřeb v Jevišovce. Zemřela sestra
Judita Jakubjanská v 96 letech. Dnes žila v domově v Šanově,
dříve věrná účastnice bohoslužeb.

 5)
V příštím týdnu:

v pondělí: od 9 hodin maminky s farářem u Počarovských

v úterý: celý den návštěvy v M.Krumlově, protože chceme
obnovit konání bohoslužeb v MK. První se budou konat v neděli 3.listopadu
v 10°° hodin.

ve středu: nejmenší děti ve 13.15 ; sestry seniorky ve 13.30 ;
starší děti v 16.45 ; přípravka učitelek NŠ v 19°° a biblický kroužek
ve 20.30 hodin.

ve čtvrtek: biblické hodiny NEBUDOU, protože br.fr. je
v Praze na Diakonii.

v pátek: v 16°° výtvarný kroužek v Kruhu pro děti ;
19°° zkouška zpěvu

 

6)
Příští víkend se koná seniorátní školka mládeže
v Břeclavi (podrobnosti na nástěnce)

 7)
Příští sobotu (19.10) v 19°° hodin večer bude
v Kruhu beseda s hostem, sestrou farářkou Radkou Včelnou z Jasenné,
která pak druhý den bude v našem sboru sloužit. Je dobré a užitečné poznat
i faráře z jiných koutů církve… zejména chceme-li některého oslovit a
požádat o službu v našem sboru.

8)
Za týden, v neděli 20.října slouží tedy
v našem sboru, v Miroslavi a Litobratřicích, sestra farářka Včelná.

 9)
Sbírka minulé neděle 3.191,- na celocírkevní Fond
sociální a charitativní pomoc a 3.430,- při VP pro potřeby našeho sboru.

 10)
Mám oznámit, že peníze vybrané za zájezd do Kralic
přesně pokryly náklady na cestu, nebude se nic dalšího vybírat ani vracet.

 11)
Na nástěnce visí (žlutý) plakát na divadelní
představení o sv.apoštolu Pavlovi, které se bude hrát v ř.k.kostele
v Troskotovicích příští sobotu v 10 hodin dopoledne. Zájemci ať se
domluví na společné cestě auty.

 12)
Staršovstvo rozhodlo o poskytnutí částky 4.000,-Kč na
Seniorátní fond pomoci pro doplnění Personálního fondu slabších sborů
v našem seniorátě (např. Znojmo).