29. září 2013

18. neděle po Trojici

Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách. Vítám zejména příchozí z kazatelských stanic, seniorátní mládež, která měla u nás volejbalové setkání, vítám hosty i domácí.

* kaz.stanice nebudou je totiž 5. neděle v měsíci 5.neděle v měsíci + sborové shromáždění

* ani nešpor a program v Kruhu

* v druhé části bohoslužeb dle ohlášení rozhodneme o návrhu sloučit sbory Hrabětice + Miroslav

Připomenutí pravidelného sborové programu:

pondělí – maminky s br.fr u Machů od 9hodin

úterý – 18hodin správní komise Hrabětic (odjezd v 17.30)

středa – dopoledne Centrum Medvídek v Kruhu ; ve 13.15 se sejdou nejmenší děvčata ; ve 13.30 sestry seniorky ; v 16.45 starší děti k biblické hodině ; v 19°° přípravka učitelek NŠ a od 20.30 biblický kroužek

čtvrtek – 14.45 mladší děti a v 16.30 konfirmační cvičení

pátek – od 16hodin děti v Kruhu budou mj. společně péci chleba pro neděli Díkčinění ; od 19hodin zkouška zpěvu

* příští víkend se v Jindřichově Hradci koná Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže. I náš sbor tam bude mít své zástupce. Přejeme hlavně dobrý program.

* příští sobotu se bude v našem seniorátě mluvit o restitucích. Přijde synodní senior a synodní kurátorka a od 10hodin na zelené faře v Brně I se bude debatovat. Zájemci o rozhovor na toto téma jistě ať směřují v sobotu do Brna. (více na nástěnce)

* Příští neděli 6. října budeme v našem sboru slavit Díkčinění. Při bohoslužbách v Miroslavi, Litobratřicích a Troskotovicích bude též vysluhována sv. večeře Páně.

* Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní, vyhlášena na Fond sociální a charitativní pomoci. Mysleme na to.

* V uplynulém týdnu se sešlo staršovstvo k rozhovoru věnovanému výlučně ekonomickým otázkám. Zahájilo přípravu střednědobého výhledu (cca 3-5roky) nutných oprav a investic v našem sboru. Až bude takový plán hotov, budete s ním pochopitelně seznámeni. Staršovstvo se také musí věnovat materiálům o finanční soběstačnosti sborů a církve, které poslala k jednání ÚCK z rozhodnutí synodu. Rozhovor jsme začali a zjistili jsme, že v něm musíme trpělivě pokračovat ještě několik dalších setkání. I s výsledky těchto rozhovorů posléze sbor seznámíme.

* Po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě, kde se mj. pokusíme najít vhodný termín pro konání klasických biblických hodin. (bývaly ve čtvrtek v podvečer). Tam bude také možné domluvit si ještě nákup zeleniny od Brožků, informujte se u mě.

Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.