Připravujeme – podzim 2013 v evangelickém kostele v Miroslavi

VARHANNÍ KONCERT

Chorál jako inspirace

Hana Kaslová – Ryšavá

uvede chorální skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Petra Ebena a Jeanne Demessieux v neděli 13. října 2013 v 16.00 hodin

VÝSTAVA OBRAZŮ

Krišan Petrescu

malíř a výtvarník z Prahy, FS ČCE Střešovice,  vystaví svá díla během listopadu

VERNISÁŽ se uskuteční 3. listopadu 2013 v 16.00 v Kruhu

DIVADLO

Oskar a růžová paní

o přátelství desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici,  a jeho pečovatelky, a o dopisech adresovaných Pánu Bohu uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla v Hradci Králové 10. listopadu 2013 v 16.00 v kostele

 Vstupné je vždy dobrovolné. Srdečně zveme.