22. září 2013

Milí bratři a sestry!

Dnes je sedmnáctá neděle po svaté
Trojici a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

1.      Dnes
se konají bohoslužby ještě dopoledne v 10.°°hod,v Litobratřicích a ve
13.30hod.v Bohuticích.Všechny  vykoná br.
vikář a já mu děkuji za jeho službu v našem sboru.Náš bratr farář dnes
káže a přednáší o novém zpěvníku v Olomouci.

2.      Dnes
v podvečer v 17,- hodin se sejdeme v Kruhu kde si v pásmu
vyprávění a obrázků účastníků letošního Blažkova přiblížíme jeho atmosféru.

3.      V příštím
týdnu se budou konat následující setkání:

-v úterý se v 19°° hodin sejde staršovstvo ke své
plánované mimořádné poradě, jejímž tematem by mělo být budoucí financování
sboru i celé církve jak v krátkém výhledu 1-3 let, stejně tak v plánu
dlouhodobém. Prosím presbytery, aby si prostudovali materiály které jsme
obdrželi elektronickou poštou od br.faráře a to metodikou dle doporučení naší
sborové účetní ses.Vesecké.

-ve
středu dopoledne se koná Medvídek, ve 13.15 nejmladší děvčata(předškolní a 1.
třída) ,v 16.45 mají biblickou hodinu starší děti. Ve 20.30 začíná v Kruhu
další ročník biblického kroužku, který vede ses. Daniela Bednaříková. Tentokrát
budeme číst epištolu Efezským.

-ve
čtvrtek ve 14.45 se sejdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky ke svému cvičení

-v
pátek bude v 16hodin pravidelné rukodělné vytváření s dětmi v Kruhu a od 19°°
zkouška zpěvu


o příštím víkendu bude seniorátní mládež
hrát v Miroslavi volejbal. Organizační zajištení má na starosti br. Radek Fér.


Příští neděli 29.září se bude v rámci pravidelných bohoslužeb konat mimořádné
sborové shromáždění s jediným bodem, a to Dohoda o sloučení farních sborů v
Miroslavi a Hraběticích. Pozvánku na toto shromáždění i znění Dohody máte k
dispozici na stolečku pod kruchtou k rozebrání.

4.    A protože s koncem září končí vikariát, dnes
to bylo naposledy,co jsem z tohoto místa děkoval br. vikáři Otto Miklíkovi
za jeho službu v našem sboru. Vždy to byla služba celodenní,neboť kázal na
dvou,neb třech místech.A jistě mi dáte za pravdu když řeknu,že jeho kázání byla
srozumitelná a přesvědčivá a nenechávala nikoho na pochybách,že má před sebou
budoucího faráře . Rozhodnutí vikariátní komise bylo však jiné a v nás
všech zanechalo spoustu otazníků.Protože neznáme všechny okolnosti,nepřísluší
nám nad nikým činit jakékoli soudy.Přísluší nám pouze upřímně věřit a modlit se
za to,třebaže se po lidsku zdá,že je vše uzavřeno a skončeno,aby se i
v tomto případě prosadila Pravda,která je nad námi.


bych chtěl v tuto chvíli Vám br.vikáři poděkovat za vaši schopnost
naslouchat lidem, hovořit s nimi o jejich radostech i nesnázích,ale také o
otázkách víry a za vaši ochotu a připravenost jim vždy poradit a dle svých
možností i pomoci. Děkuji Vám i za to,že jste se účastnil života sboru i nad
rámec svých vikářských povinností,např. při brigádách v Hraběticích.

Jako
upomínku na rok vikariátu v našem sboru přijměte tento dárek,který
s citem a láskou vytvořila ses.Jiřka Uhříková.

5.   Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.