15. září 2013

Dnes je 16.neděle po Trojici

* přivítání všech přítomných

* + zejména bratry Bernharda Lübberinga a Michaela Standeru, kteří stáli na samém počátku spolupráce a pomoci na Židovském hřbitově. (Lia, Erik + pozdravy)

* bohoslužby v kaz. stanicích: dnes se koná sborové shromáždění v Jevišovce, kde sestry vysloví souhlas se změnou na kazatelskou stanici Miroslavi. (Nás podobné jednání čeká za dva týdny v neděli 29.září.)

* (v pátek byl koncert židovské hudby ; včera jsme byli v Kralicích… )

* Dnes večer nebude nešpor ani program v Kruhu.

Po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě s hosty z Německa při kávě a čaji(před jejich odjezdem)

Program sborové práce se v týdnu rozjíždí na plné obrátky:

v pondělí jedou bratří do Hrabětic dokončovat špinavou práci při úklidu fary (v 8hodin tam bude přistaven kontejner) Děkujeme bratřím v důchodu i vysokoškolákům, kteří mohou pomoci od rána.

v úterý se sejdou maminky s br. farářem u Drastíků od 9hodin ; večer ve 20hodin bude přípravka učitelek NŠ

ve středu dopoledne v Kruhu bude Medvídek ;

ve 13.15 se poprvé sejdou na faře nejmenší děvčata (předškolní a 1.třída) ;

ve 13.30 mají schůzku sestry seniorky v Kruhu a od 15.hod se začínají shromažďovat věci na Bazar dětského ošacení,viz plákátek před kostelem

a v 16.45 v presbyterně skupinka starších dětí

 

ve čtvrtek ve 14.30 mladší děti

a v 16.30 děvčata ke konfirmačnímu cvičení

v pátek od 16hodin bude výtvarné pracování s dětmi v Kruhu a v 19hodin první zkouška pěveckého sboru.

 

Vím, že je toho napoprvé hodně najednou. Ohlášky visí v písemné formě na nástěnce před kostelem, místa a časy těch setkání v týdnu, které se vás týkají, studujte také tam.

 

* Příští sobotu vede br.fr. seniorátní vzdělávání laiků v Brně a v neděli káže v Olomouci, kde je též beseda o chystaném novém zpěvníku.

* U nás káže příští neděli – naposledy, protože vikariát je do konce září – bratr vikář Miklík.

* Pozvánku a program mimořádného sborového shromáždění, které bude v neděli 29.září si vezměte na stolečku pod kruchtou.

 

* Děkujeme všem, kdo v minulých dvou týdnech přijali hosty do svých domovů, i těm, kdo se starali o společná jídla, těm, kdo pracovali na ŽH, i jinak podpořili mimořádné akce, které se ve sboru konaly. Další koncerty, vernisáž výstavy i divadelní představení nás ve sboru během podzimu ještě

čekají. Těšme se na ně.

 

* Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.