8. září 2013

* vítám vás všechny, zejména hosty ze Slovenského Beckova a prosím sestru farářku (br.kurátora) o krátký pozdrav.

Naše pravidelná oznámení:

* bohoslužby dnes budou ještě v 10°° v Litobratřicích, odpoledne ve 13.30 v Bohuticích

* večerní nešporní pobožností v 19°°hodin poslouží br.vikář a představí hosta pana Jakuba Chobáka, literárního teoretika a publicistu. Tematem večera je „Barokní poezie a básně Martina Jirouse“. Přijďte večer i do Kruhu.

* v úterý přijedou do našich rodin studenti z Recklinhausenu k pomoci s pracemi na židovském hřbitově. Děkujeme všem, kdo se jich ujmete. Jejich pobyt končí v sobotu ráno, ale fakticky vrcholí…

* … již v pátek večer v 17°° hodin zde v kostele, kdy bude Koncert židovské barokní hudby. Účinkuje Collegium Musicum Brno s uměleckou vedoucí Ellen Machovou. Členem souboru je také br.Jiří Květon. Je to pátek podvečer, pamatujte na to a přijďte, (ať nemají účinkující početní převahu J) Vstupné je dobrovolné, někteří z vás se ujali sponzorství. Děkujeme.

* Sestry seniorky se sejdou v Kruhu až další týden, ve středu 18.září (až tu nebudou hosté z Německa)

* také termíny biblických hodin dětí se teprve domlouvají podle školních rozvrhů

* Nadcházející sobotu 14.září jedeme společně v 8.30 z autobusového nádraží na celocírkevní slavnost k 400.výročí posledního vydání Bible v tamní tiskárně do Kralic nad Oslavou. Vezměte si s sebou svačinu a 150,-Kč na autobus, předpokládaný návrat kolem 18.hodiny. Ještě jsou volná místa.

* V minulém týdnu byla porada staršovstva, z ní vyjímáme následující:

* staršovstvo vyhlašuje na neděli 29.září sborové shromáždění s jediným tematem: tj. Dohoda o sloučení farních sborů Miroslav a Hrabětice. Na stolečku pod kruchtou jsou pozvánky i ona dohoda; vše též visí na nástěnce před kostelem.

* staršovstvo bude mít mimořádnou poradu 24.září pouze k tematu financování sboru a budoucí ekonomické soběstačnosti církve (materiály synodu).

* staršovstvo rozhodlo o konání Adventního Dárkování 1.adventní neděli odpoledne a požádalo sestry Ivu Ryšavou a Marii Počarovskou, zda by se opět ujaly organizace s týmem, který osloví. Vás všechny, sestry a bratří, prosíme, abyste pokračovali v rukodělných přípravách a přispěli svými výrobky. Děkujeme.

* stále jsou ještě k dispozici knížky kázání br.fr. Pavla Skály pod kruchtou za 150,-Kč.

* sbírka minulé neděle pro celocírkevní Fond křesťanské služby činila dohromady 3.372,-Kč. Také děkujeme.

 

Děti před odchodem do NŠ zvu před stůl Páně…