17. února 2013

První postní neděle

Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách. Slavíme první postní neděli, která nese název „Invocavit“ podle žalmu 91 – Až mě bude volat, odpovím mu. Jako vždy na začátku půstu, i dnes jsme zváni k Večeři Páně.

Bratr farář vykoná dnes také bohoslužby v hrabětickém sboru a čtené služby Boží budou v Litobratřicích.

Skončily jarní prázdniny, a tak se i sborové dění vrací k dennímu pořádku.

Maminky se sejdou v pondělí od 9 hod. u Machů.

Mladší děti se sejdou k biblické hodině ve čtvrtek v 15.00 hodin, starší ve středu v 17.00 hodin. Konfirmační cvičení se koná v úterý v 17.00 hodin.

Ve středu v 9.00 hodin se schází Mateřské centrum Medvídek. Ve středu ve 13.30 se v Kruhu sejdou sestry seniorky a ve 20.00 hodin biblický kroužek.

Mládež se schází v sobotu v 19.00 hodin.

V pátek v Kruhu od 15:30 bude výtvarné tvoření pro děti.

K postním pátkům patří také zpěvy z Taizé. Sejdeme se v pátek v 18.00 v kostele, srdečně vás k tomuto krátkému postnímu ztišení zvu. V pátek v 18.30 mají pravidelnou zkoušku zpěváci.

Biblická hodina pro dospělé se koná v Bohuticích v pondělí a v Miroslavi ve čtvrtek v 17.00 hodin.

Za dva týdny 3.3. bude sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva.

Ke všem sborovým setkáním jsme srdečně zváni. Dnešní den provázejí slova z epištoly k Židům:

„Odložme proto všechno, co nás tíží a zdržuje, i hřích, ve kterém můžeme snadno uvíznout, a vytrvale pospíchejme k cíli.“(Žid 12,1)

Přeju vám požehnanou neděli.

Lia Ryšavá