24. února 2013

Dnešní neděle má název Reminiscere -Rozpomeň se na své smilování a je to druhá postní neděle. Všechny vás srdečně vítám v tomto shromáždění. Bohoslužby v kazatelských stanicích se budou konat v 10°° v Litobratřicích a odpoledne ve 13.30 v Bohuticích. Všude dnes slouží br.vikář Oto Miklík a já mu děkuji za jeho službu.

V 17°° hodin se sejdeme v Kruhu k nešporní pobožnosti a poté uslyšíte o křtu a večeři Páně,jak jsme si poznamenali na presbyterní konferenci v Brně minulou sobotu.

Bratr farář Titěra dnes káže a povídá na sborovém dni v Třebíči.

Sbírka na tisk (sbírku kázání) minulou neděli – 4056 Kč. Děkujeme.

Program v příštím týdnu:

v pondělí jede br.farář na schůzi seniorátního výboru. Potřebuje-li naše kandidátka členů staršovstva vyjádření SV,je třeba,aby se mandátová komise ještě večer s br.farářem domluvila a on žádost podá.

V úterý v 17°° je konfirmační cvičení na faře

ve středu se schází v Kruhu dopoledne Mateřské centrum Medvídek a odpoledne pořádá přednášku-pozvánka je ve vývěsce před kostelem.

V 17°°hod biblická hodina starších dětí na faře a ve 20°biblický kroužek v Kruhu.

Ve čtvrtek v 15°°biblická hodina mladších dětí , v 17°° biblická hodina dospělých a ve 20°° přípravka učitelek NŠ a to vše na faře.

V pátek se sejdeme v kostele v 18°° k postnímu zpívání z Taize a potom následuje zkouška zpěvu v Kruhu od 18.30.

v sobotu v 19°° se schází mládež na faře.

Příští neděli 3.března bude v rámci pravidelných bohoslužeb také Výroční sborové shromáždění s volbou 6 členů staršovstva a 2 náhradníků.

V týdnu oslavil 80 let bratr Emil Šimša – přejeme vše dobré a vyprošujeme Boží požehnání.

Ve dnech 5. a 6. března se uskuteční v Kulturním domě v Miroslavi HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov. Tato sbírka je známá a naše sestry seniorky se o ni starají.(plakáty jsou po městě vyvěšené.)

Po skončení bohoslužeb jste všichni zváni do Kruhu k posezení a rozhovorům při kávě a čaji.

Jarmila Šimšová