17. března 2013

Dnešní neděle se jmenuje Judica – Zjednej mi právo,Bože a je 5.postní.

Všecky vás vítám v tomto shromáždění,milé hosty z daleka i domácí.

Bohoslužby v kazatelských stanicích se dnes nebudou konat a také nebude nešpor a program v kruhu. Mládež je dnes v Brně.

Ve vývěsce před kostelem čtěte pozvánku na varhanní koncert do Blahoslavova domu v Brně,který se koná dnes v 18.hod.

Program v týdnu:

pondělí- 9°° maminky s farářem u Sterziků

17°° biblická hodina v Bohuticích

úterý – 17°° konfirmační cvičení na faře

20°° přípravka učitelek NŠ také na faře

středa- od 9°° mateřské centrum v Kruhu, 17°° biblická hodina pro starší děti na faře,

ve 20°° biblický kroužek v kruhu

ve čtvrtek NEBUDOU biblické hodiny dětí i dospělých.

Pátek – 18°° postní ztišení se zpěvy z Taize a hned potom 18.30 zkouška zpěvu

sobota – 19°° mládež

Příští neděle 24.3. je Květná ,začíná velikonoční týden. Bohoslužby v Miroslavi,Litobratřicích a Bohuticích. Odpoledne v 16°° jsme zváni do kostela na koncert Pěveckého Sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Těšíme se na pašijní skladby.

V dalším týdnu : na Zelený čtvrtek v 18°° čtení pašijí, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně na Velký pátek i na Boží hod velikonoční. Na velikonoční pondělí budou bohoslužby s rozšířeným zpíváním.

Jarmila Šimšová