Výroční sborové shromáždění (VSS)

Konalo se v rámci nedělních
bohoslužeb 3. března 2013. Přítomní
vyslechli tyto zprávy o životě sboru: zpráva
faráře
a kurátora byla doplněna
o zprávy z jednotlivých oblastí
činnosti sboru (děti, mládež, seniorky, zahraniční kontakty, Kruh, zpěváci). Ve
finanční zprávě jsme byli seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2012 (s
přebytkem 38 000,- Kč, který byl převeden do rezervního fondu),
s rozpočtem na rok 2013 i s přehledem salárních plateb v roce
2012. VSS bylo volební. Volba šesti řádných členů staršovstva  (na šestileté období) byla tajná, volba dvou
náhradníků (na období tří let) proběhla aklamací. V úterý 5. března, na
první schůzi staršovstva v novém období, se sešli jak končící členky
sestry Marta Nováková z Bohutic a Eva Havlová z Litobratřic, tak noví
i pokračující členové v tomto složení: Ing.  Jindřich Mach (opětovně zvolen tajnou volbou
kurátorem sboru), Ing. Rut Vesecká (zvolena aklamací místokurátorkou a pověřena
vedením sborového účetnictví), Jaroslav Ryšavý, Ing. Daniel Lexa, Jarmila
Šimšová, PhDr. Lia Ryšavá, Eliška Férová, Josef Němec, Vlastimil Fér, Daniel
Sterzik, náhradníky jsou sestra Jiřina Uhříková a bratr Jaromír Šimša, bratr
farář Mgr. Ondřej Titěra byl zvolen předsedou staršovstva.

Jak na VSS, tak na první poradě
staršovstva oznámil bratr farář Ondřej Titěra rozhodnutí ukončit duchovenskou
službu v Miroslavi  v létě
2014. Staršovstvo se nyní připravuje na hledání nového kazatele či kazatelky
sboru, a to s možným nástupem 1. září 2014.

LR