19. května 2013

 Na svatodušní svátky jsme tu všichni pohromadě i se
členy kazatelských stanic, budeme slavit VP.

        
Boží hod svatodušní slavíme i v Jevišovce, kam
hned odjíždím, nebudou už nešpory večer

        
Zítra večer bude v 18°° hodin svatodušní
pobožnost br. seniora J.Grubera, který také přijme slib nově zvolených členů
staršovstva

        
Dnes se koná celocírkevní sbírka pro Diakonii, letos
jednoznačně pro stavbu cháněného bydlení v Nosislavi.

 

        
V nadcházejícím týdnu ještě v úterý v 17°° hodin konfirmační cvičení

ve středu dopoledne
mateřské centrum, sestry seniorky byly na výletě, sejdou se až za týden! ; v 17°°hodin
starší děti mají biblickou hodinu. Biblický kroužek s Danielou
Bednaříkovou je ve 20°° hodin.

ve čtvrtek je
v 15°° hodin biblická mladších dětí; od 16°°hodin budeme chystat kostel
pro páteční Noc. (nástěnky, stoly, promítání apod.) a od 18.30 hodin zkouška
zpěváků

v pátek 24.května
od 16°° je otevřena Noc kostelů, program visí na nástěnkách, pořadatelé přijdou
dostatečně dřív

v sobotu
v 19°° mládež

 

 

        
Příští neděli 26.května bude odpoledne v 17°°
hodin v Kruhu „Hudba našich domovů“ Počítejte s tím!

 

        
30.5. – 2.6. Synod v Praze

 

        
V sobotu 8.června výlet s dětmi na kolech
„Hallo Nachbar, nazdar, sousede“ ; viz nástěnka

 

        
Neděle 9.června je Seniorátní rodinná
v Prosetíně, domluvte si navzájem volná místa v autech. Na nástěnce
čtěte program a všimněte si exklusivních hostů!!

 

        
Do konce května trvá sbírka darů JJ.