Noc kostelů 24. května 2013

Srdečně zveme k bohatému programu pro děti i dospělé do našeho evangelického kostela v Miroslavi na Husové 44.

Program přiložen.

16:00 – Hrajeme si v Boží zahradě – hry pro děti venku

17:00 – Noc kostelů dětem – program pro děti v kostele

18:00 – Vítejte v kostele – volná prohlídka interiéru kostela a výstav, komentář k výstavám

19.00 – Jubilate Deo – koncert k 50. výročí varhan. Účinkují místní varhaníci, pěvecký sbor a hosté.

20.15 – Komentovaná prohlídka varhan, individuální prohlídka kostela a výstav

21.00 – Flétnisté FS ČCE

21.15 – Večerní čtení – Výběr z knihy K. Čapka Hovory s TGM

21.30 – Dál přece nejdete sami – zpívá a hraje mládež

22.00 – Večerní ztišení se zpěvy z Taizé

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstavky v kostele

> 400. výročí bible kralické

> 450. výročí vydání Heidelberského katechismu

> 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu

> Vzpomínejte na vůdce své – faráři sboru slovem i obrazem

> Dětí malují hudbu

> Pozvánka na vernisáž výstavy Hedvábí vábí do Miroslavi

> Socha Anděl od akademického sochaře a malíře Pavla Krbálka

Zastavení v Kruhu

Výtvarná dílna pro děti v sálku Kruh vedle kostela (18.00-20.00)

Občerstvení nejen unavených poutníků v sálku Kruh vedle kostela