20. října 2013

Dnes je 21.neděle po Trojici a srdečně vás všechny vítám. Především vítám sestru farářku Radku Včelnou z Jasenné,která je naším hostem už od včerejšího dne. Sestra Včelná bude kázat ještě v Litobratřicích. Děkujeme za její službu v našem sboru a přejeme hezkou neděli.

Náš bratr farář káže a křtí dvě děti v místě bývalého působiště,ve sboru v Opatovicích, kde v současné době faráře nemají.

Část mládeže je na seniorátní školce v Břeclavi.

Protože byla včera večer beseda se sestrou Včelnou, NEBUDE dnes večer nešpor ani program v Kruhu.

(Odpoledne ve 14.30 se např. koná koncert absolventů SCHEA s církevním kantorem ve sboru v Heršpicích, podrobnosti na nástěnkách)

 

Minulý čtvrtek zemřela v domově ve Skalici sestra Mirka Bechová. Bylo jí 69 let. Pohřeb bude v našem kostele ve středu 23. října ve 14 hodin. Její sestře i dalším příbuzným ať zní Boží slovo potěšení a pokoje. Po bohoslužbách bude rakev odvezena ke zpopelnění.

 

Program příští týden:

v úterý v 19 hodin má staršovstvo v plánu další mimořádnou poradu s rozhovorem nad ekonomickými otázkami a a dotazníkem z ústředí církve ohledně budoucího samofinancování církve.

Ve středu dopoledne se schází mateřské centrum v Kruhu, po poledni (13.15) at·NECHODÍ nejmenší děvčata,protože se bude konat od 14 h.pohřeb v kostele.

Biblická hodina starších dětí bude v16.45 na faře a biblický kroužek v kruhu ve 20.30.

Ve čtvrtek v 9.30 biblická hodina dospělých; ve 14.45 přijdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky.

V pátek je v 16 hodin v Kruhu výtvarka pro děti a v 19hodin zkouška zpěvu.

O sobotním konání mládeže zatím není nic známo(začínají prázdniny)

 

Ve dnech kolem 28.října jsou podzimní školní prázdniny, tedy i náš bratr farář bude mít dovolenou od soboty 26. do středy 30.října.

Chrámová sbírka příští neděle je určena na Jubilejní Toleranční Dar.Počítejte s tím,prosím. (podrobnosti na nástěnce)

V Příštím týdnu ve čtvrtek a v pátek bude k evangelickému hřbitovu přistaven kontejner k úklidu spadaného listí. Prosíme všechny ochotné bratry a sestry, aby využili tuto možnost k úklidu hrobů svých blízkých i ostatních míst hřbitova. Děkujeme.

Sledujte na nástěnkách avizované akce konané vždy v neděli odpoledne v našem kostele.

Po bohoslužbách jste zváni k besedě při kávě a čaji v Kruhu.

 

Jarmila Šimšová