27. října 2013

Ohlášky na 22. neděli po Svaté Trojici

Bratři a sestry, ještě jednou vás vítám, hosty i domácí, na dnešních bohoslužbách. Dnes se v našem sboru konají ještě čtené bohoslužby v Litobratřicích a odpoledne v Bohuticích. Bratr farář Titěra je s rodinou na dovolené.

V minulém týdnu ve středu 23. října jsme se zde v kostele rozloučili se sestrou Mirkou Bechovou slovy žalmu 4., pozůstalé rodině přejeme pokoj Boží a posilu na každý den.

Tento týden jsou do středy školní podzimní prázdniny, to se týká i pravidelných sborových setkání, pouze
ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky.

Ve čtvrtek v 9.30 zvu na biblickou hodinu starší generaci, odpoledne v 14.45 mladší děti a v
16.30 je konfirmační cvičení.

V pátek v 16°°zvu děti do Kruhu na výtvarku a zpěváky v 19°°ke zkoušce zpěvu

V sobotu se sejde mládež v 19°°.

Příští neděli, 3.listopadu, se kromě pravidelných bohoslužeb (Miroslav, Litobratřice, Troskotovice) budou také konat po více než roce bohoslužby v M.Krumlově v 10°° hodin. Byli pozváni všichni členové kazatelské stanice, abychom se mj. také domluvili, jak konat v MK bohoslužby i nadále (zda pravidelně a v jaké frekvenci či zda pouze příležitostně.)

V sobotu 2. listopadu se sejdou učitelé NŠ v Praze, z našeho sboru se zúčastní sestra
Jarmila Šimšová, děkujeme.

Příští neděli 3. listopadu bude v Kruhu v 16 hodin zahájena výstava obrazů, srdečně vás
už nyní zvu.

Za dva týdny, v neděli 10. 11., bude zde v kostele v 16°° divadlo. I s tím počítejte při
plánování svého programu.

Ačkoliv v našem sboru není zvykem sdělovat jmenovitě, že sbor přijal finanční dar, činím na pokyn staršovstva výjimku. Paní Edeltraud Hemmetzberger, neteř sester Dočkalových, věnovala při prodeji zděděného domu našemu sboru 10 000,-Kč. Staršovstvo jí písemně poděkovalo.

Pod kruchtou si můžete objednat nástěnné kalendáře ČCE (modré) a dárky z Rolničky! Dva různé objednávkové formuláře!

Dnešní sbírka je jako každý rok na poslední říjnovou neděli určena na Jubilejní tolerančnídar. (Podrobnosti čtěte na nástěnce.)

Před týdnem byla naším hostem sestra farářka Radmila Včelná. Po návratu domů napsala bratru kurátorovi dopis, z čehož část nyní přečtu:
„ … děkuji ještě jednou za návštěvu u Vás v Miroslavi. Bylo to velmi milé a příjemné, ale také jsem s radostí a obdivem mohla vidět tolik lidí, kteří berou nejen Pána Boha a víru, ale i svůj sbor vážně a záleží jim na něm. Uvědomila jsem si taky, co Vy už asi dávno víte – že taková tradice, jakou nesete, je velký závazek a že ji také bude v téhle době třeba nově promýšlet, aby se z ní nestala jen prázdná slupka.

Moc bych Vám přála, abyste zas brzy měli svého faráře, aby jeho obdarování byla pro Miroslav přínosem a aby se život sboru a práce v něm posouvaly dál dobrým směrem. Vyřiďte, prosím, všem, že se mi u Vás moc líbilo.“

Vyslechli jste dnešní ohlášky, pokračujeme písní 200 V tvé síle, Pane Bože můj

Lia Ryšavá