28. dubna 2013

vítáme všechny, i děti, i litobratřické…

neděle Cantate = Zpívejte + příběh NŠ ze Skutků apoštolských o potřebě a důsledcích zpěvu

nebude NŠ, ale neděli oslavíme všichni společně

po bohoslužbách čeká dospělé program v Kruhu (Lia Ry o Cyrilovi a Metodějovi) a děti půjdou cestou apoštola Pavla po miroslavských humnech

Dnes večer v 19°° hodin pravidelný nešpor a program v Kruhu má milý host br.fr. Jaroslav Vítek z Brna k 450.výročí Heidelberského katechismu.

V příštím týdnu:

pondělí: od 9h. maminky s fr. u Bednaříků ; v 17h. biblická hodina v Bohuticích

úterý: 17°° konfirmační cvičení ; 19°° porada staršovstva

středa: 1.máj = volno

čtvrtek: 15°° mladší děti

pátek: 16°° vyrábění s dětmi v Kruhu ; 18.30 zkouška zpěvu

sobota: 19°° mládež

Příští neděli

bohoslužby MI, Li, Troskotovice chystá br.vikář ; (náš br.fr. je na vizitaci v Dambořicích)

večer v 18°°!!! hodin společně v Hostěradicích Ekumenický nešpor, kde bude kázat br.fr. OT

v neděli 12.května bude při bohoslužbách pokřtěn Šimon Sterzik

včera jsme měli hosty z Jihlavy a Holandska – děkujeme sestrám za pohoštění

trvá sbírka darů JJ do pokladničky-kostelíčka nebo přímo Janě Ry

socha anděla, která stojí vedle kostela, je darem sochaře Pavla Krbálka sboru a bude umístěna na hřbitově. (Než bude tam vybudován podstavec, dočasně bude anděl zde u kostela.)