Základní kámen v Nosislavi

V neděli 21. dubna 2013 odpoledne jsme se vydali téměř plným autobusem Jana Šimši do Nosislavi. Středisko diakonie Brno spolu s nosislavským sborem zde slavnostním způsobem započalo s výstavbou domu s chráněným bydlením. Příhodné místo na zahradě za Husovým domem si podobné využití zaslouží.

Sváteční odpoledne prozářené jarním sluncem, domácí i hosté, bohaté občerstvení, radost … tak lze jednoduše shrnout dojmy ze společně strávených chvil. Na dvoře Husova domu byly připraveny stoly, lavice, židle, přesto řada mladších účastníků musela stát, tolik hostí přišlo vyjádřit svou radost a podpořit statečné stavebníky.

Symbolický základní kámen je kamenem historickým. Patřil do zdiva evangelické školy; na to upomíná vytesaný letopočet 1793, který se současným letopočtem 2013 tvoří pomyslný oblouk 220 let života evangelíků v Nosislavi.

Slavnostní řečníci hovořili na kamenném ochozu, který je přístupovou cestou ze dvora Husova domu k budoucímu staveništi. Bylo je nejen dobře slyšet, ale i z každého místa dobře vidět, jak k tomu určeným speciálním kladívkem poklepali na základní kámen. A kdo tam řečnil a klepal? Místní farář Ondřej Kolář, senior Jiří Gruber, náměstek synodního seniora Daniel Ženatý, profesor Jakub S. Trojan za Nadační fond Jiřiny Řivnáčové Třebízské, ředitel Diakonie ČCE David Šourek, ředitel Diakonie ČCE z Brna Jan Soběslavský, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Pěvecké sbory z Nosislavi a Miroslavi společně zazpívaly několik písní, zatroubili trubači nosislavského sboru. Chvíle pohody zpříjemňovala také místní cimbálová muzika Švarcava.

Podpořit stavbu chráněného bydlení bylo možné nejen sbírkou, ale také zakoupením vína od nosislavských vinařů, každá láhev přinese do stavebního fondu 100,- Kč. A vína to nejsou ledajaká. Nabídka stále trvá a je možné kdykoliv lahve opatřené speciálními etiketami zakoupit. Cena za 0,7 l se pohybuje kolem 200,- Kč v závislosti na druhu vína.

Začátek se vydařil, věřme, že i vlastní dílo bude zdárně pokračovat. Za to jsme se společně modlili a jistě i nadále budeme mít stavbu chráněného bydlení na paměti.

LR