Heidelberský katechismus

V neděli 28. dubna 2013 byl naším hostem na nešporu i v Kruhu pan farář Jaroslav Vítek. Když jsme návštěvu v zimě domlouvali, nechali jsme na něm, jaké téma si zvolí. Rozhodně jsme nebyli zklamáni – 450. výročí vydání Heidelberského katechismu. Starší posluchači se ještě na konfirmačním cvičení z něj učili, mladší si vybaví alespoň část z úvodu, odpověď na otázku „Co je tvým jediným potěšením?“, kde se praví: „Mým jediným potěšením v životě i ve smrti, jest to, že nejsem sám svůj, ale svého věrného Pána a Spasitele Ježíše Krista …“

Pan farář Vítek zaujal jako vždy dokonale uchopeným tématem i skvělým řečnickým výkonem. Že v posluchačích probudil zájem o prastarou katechetickou příručku, bylo zřejmé i z živé diskuse a také z rozhodnutí, připomenout i toto výročí na letošní Noci kostelů.

LR