Návštěva z Jihlavy a Nizozemí

V sobotu
27. dubna 2013, za krásného jarního počasí, nás navštívila početná skupina
hostí. Členové jihlavského evangelického sboru se svým farářem Janem Keřkovským
k nám přijeli obrovským autobusem s nizozemskou poznávací značkou.
Společně se svými zahraničními hosty se u nás zastavili cestou do
Valticko-lednického areálu. Nizozemců byla převaha.

Vyprávění o
životě a historii sboru, k němuž došlo v kostele, jsme prokládali
společným zpěvem žalmů, tak jak si to naši hosté přáli. Pro vzpomínku na
návštěvu u nás byli hosté poděleni informačními letáčky o kostele jak
v češtině, tak i v němčině. Občerstvení v Kruhu, které
připravily naše sestry, bylo jak chutné, tak krásné. Prostřené stoly ozdobené
jarními květinami poutaly pozornost a staly se objektem fotoaparátů. Besedovalo
se i před Kruhem, došlo k řadě velmi pěkných setkání po letech, vzpomínali
jsme i na společně prožité chvíle kdysi na lesních brigádách.

Naši hosté
se upřímně zajímali o život sboru a nakonec projevili přání, aby mohli
navštívit miroslavský židovský hřbitov. Přesto že byla sobota, přání jsme jim
splnili a po krátké procházce hřbitovem jsme se srdečně rozloučili.

LR