Rodinné bohoslužby 28. dubna 2013

Po delší
době jsme společně s dětmi slavili bohoslužby. Bratr farář Titěra zvolil
pro děti přístupnou, a jak se ukázalo i zábavnou formu kázání (od stolu Páně).
Základem byl oddíl ze Skutků apoštolských – vysvobození Pavla a Silase
z vězení (Sk 16, 22-33). Jak se cítili vězňové s nohama v kládě,
to si mohli vyzkoušet i Ondřej a David. Před zraky shromáždění seděli
„spoutáni“sice ne řetězy, ale pořádně silnými provazy. Byli sice trochu
rozpačití, ale radost z vysvobození byla upřímná.

Po
bohoslužbách, a posilněni dobrotami, se nedělní škola vypravila do přírody ke
společným hrám. Dospělí měli možnost besedovat v Kruhu při občerstvení a
vyslechnout vyprávění s obrázky o Cyrilu a Metodějovi, které k 1150.
výročí jejich příchodu na Moravu připravila Lia Ryšavá.

Těsně před
polednem se vrátily děti, ještě jsme chvíli společně pobyli a pak,
s přáním dobré chuti k nedělnímu obědu, jsme se rozešli. Bylo to
pravdu krásné sborové dopoledne, jsme za společné chvíli ve sboru velmi vděčni.

LR