Děti malují hudbu

Srdečně zveme na výtvarné odpoledne v Kruhu v pátek 3. května 2013 od 16 do 18 hodin.
Pod vedením Jiřky Uhříkové – technikou malování a lepení – s poslechem hrané varhanní hudby.
Obrázky pak budou vystavené v kostele při Noci kostelů 24. května 2013.