5. května 2013

Dnešní neděle má jméno Rogate – modlete se. Všechny vás srdečně vítám v našem shromáždění.
Také vítám našeho br.vikáře Otu Miklíka,který bude ještě kázat v Litobratřicích v 10°° a odpoledne
ve 14°° v Troskotovicích.Děkuji za celodenní službu.
Br.far. Ondřej Titěra je s br.seniorátním kurátorem na vizitaci ve sboru Dambořice.
Dnes v 18°° se koná ekumenický nešpor v ř.k. kostele v Hostěradicích,kázat bude Ondřej Titěra.
Svou účast přislíbili naši flétnisté. Jedeme auty v 17,45 a je potřeba se domluvit po bohoslužbách na dopravě,kdo s kým pojede.
V příštím týdnu:
v úterý v 13.30 se sejdou sestry seniorky v Kruhu(ve středu je státní svátek) a v 17°°konfirmační cvičení na faře
ve středu sborový program odpadá
ve čtvrtek v 15°°biblická hodina mladších dětí a v 18°° nešporní bohoslužby v kostele,neb je
40.den od velikonoc,svátek Nanebevstoupení Páně
v pátek v 16.30 vyrábění s dětmi v Kruhu a v 18.30 zkouška zpěvu také v kruhu
v sobotu mládež nebude,protože se koná seniorátní školka mládeže v Kloboukách
Nadcházející sobotu 11.května budeme na farní zahradě „snídat s Fair Tradem“.Ten den je Mezinárodní den FT a my se k němu takto symbolicky připojíme již podruhé. Plakátky po městě i ve sborové nástěnce. (Podrobnosti Lia Ryšavá)
Příští neděli 12.května bude při bohoslužbách poslouženo svátostí křtu Šimonu Sterzikovi.
Za dva týdny 19.května bude Boží hod svatodušní a budeme při bohoslužbách vysluhovat VP.
Na svatodušní pondělí budou večerní bohoslužby v 18 hodin,kázat bude br.senior Jiří Gruber a přijme při té příležitosti slib nově zvolených presbyterů.
Ze staršovstva:
1) Staršovstvo schválilo Zřizovací listinu Rodinného centra Medvídek a Statutární list RCMedvídek,kterými je Rodinné centrum Medvídek při farním sboru ČCE Miroslav ustaveno
k datu 1.května 2013. Jednáním za RC jsou pověřeny sestry Daniela Bednaříková,Helena Drastíková a Marie Počarovská,statutárními zástupci sboru jsou pak i pro RC bratři- farář Ondřej Titěra a kurátor Jindřich Mach.
2) Staršovstvo FS ČCE v Miroslavi na základě mnohaletých zkušeností s administrací FS v Hraběticích si je vědomo,že tamní sbor nemůže již nadále existovat jako samostatný.Navrhuje proto změnu FS v Hraběticích na kazatelskou stanici FS v Miroslavi. Žádáme seniorátní výbor Brněnského seniorátu,aby pro 3.zasedání 40.konventu Brněnského seniorátu(v listopadu 2013)
připravil návrh o sloučení sborů určený 4.zasedání 33.synodu ČCE(v květnu 2014). Po té očekáváme následné jednání s FS ve Znojmě a Břeclavi o změně hranic sborů,s výsledným řešením na jednání konventu BS v listopadu 2014.
Miroslavskému sboru bude situace předložena na mimořádném VSS,které se uskuteční v září 2013 a současně situaci projedná Správní komise hrabětického sboru.
3) Staršovstvo rozhodlo o jednání s pojišťovnami ohledně pojištění budov(kostela,modliteben,fary a bytu) a majetku(např.varhan).
Jistě jste zaznamenali vůni nátěru nových schodů na kruchtu. Byly vyrobeny truhlářskou firmou Lorenc(za 15tis.?). Doufáme,že vydrží do budoucna podobnou dobu jako schody předešlé.
Ještě trvá sbírka darů JJ do pokladničky-kostelíčka,nebo přímo s.Janě Ryšavé.