Ekumenický nešpor 5. května 2013

Ekumenické shromáždění patří už k tradičním setkáním členů našeho sboru a katolické farnosti Hostěradice. Jsme tomu rádi. Tentokrát jsme se sešli v krásný májový podvečer v Hostěradicích. Nešporní bohoslužby vedl Otec Josef Dvořák, místní duchovní, kázáním posloužil náš bratr farář Mgr. Ondřej Titěra.

Jak při přivítání uvedl pan farář Dvořák, nešporní pobožnost byla připravena přesně podle liturgického návrhu pro nešpory. Promluvy kněze se střídaly s odpověďmi posluchačů – takto byl recitován žalm 110 (109), 1-5,7, žalm 115 (113 B) a Kantikum Beránkova svatba. Dvě lektorky, sestra Jarmila Šimková a místní sestra, přečetly oddíly z Písma, bratra farář Titěra kázal na text ze Skutků apoštolských o vyvedení Petra z vězení. Naši flétnisté měli v rámci bohoslužebného scénáře tři vstupy; bylo to poprvé, co hráli při ekumeně v Hostěradicích a jejich vystoupení bezesporu přispělo k výjimečnosti chvíle. Společně jsme zpívali dvě písně z katolického kancionálu (402 a 813A) v doprovodu místního varhaníka pana Požára. Na závěr zazněl společný zpěv evangelické večerní písně Pod večer tvá čeládka, který doprovodila naše varhanice sestra Jana Ryšavá.

Ekumenický nešpor se konal v boční kapli gotického kostela svaté Kunhuty. Ten navazuje na pozůstatky někdejší tvrze, komendy řádu Německých rytířů, které se nacházejí v areálu fary a farního dvora. Interiér kostela byl renovován v 70. letech 20. století podle návrhu významného katolického malíře a sochaře Ludvíka Kolka.

LR