3. března 2013

Bratři a sestry, dnes je třetí postní neděle  a já Vás vítám, domácí i hosty,zejména členy sboru z kazatelských stanic při těchto bohoslužbách.

1.Jak bylo o minulých nedělích ohlášeno,koná se dnes Výroční sborové shromáždění našeho sboru,které bylo zahájeno na počátku těchto bohoslužeb,proto jste se všichni podepisovali do prezenčních listin.Vlastní jednání VSS bude probíhat ve druhé části bohoslužeb a jeho součástí bude volba poloviny staršovstva t.j šesti členů staršovstva a dvou náhradníků.

Po skončení VSS je v Kruhu připraveno občerstvení.

Dnes večer nebude nešpor,ani kruh.

 

2.Dnes odpoledne ve 14.hodin se konají bohoslužby v Troskotovicích

 

3.V příštím týdnu:

v pondělí: od 9°° setkáni maminek s br.fr. u Bednaříků

v 17°° biblická hodina v Bohuticích

úterý: v 17°° konfirmační cvičení

         v 19°° porada staršovstva společně končící i začínající členové (mj.bude                    se volit kurátor)

ve středu: dopoledne Mateřské centrum Medvídek v Kruhu

                 ve 13.30 sestry seniorky

                v   17°° biblická starších dětí

            ve 20°° biblický kroužek

ve čtvrtek:v  15°° setkání mladších dětí

            v  17°° biblická hodina dospělých,

v pátek:  v 15.30 vyrábění s dětmi v Kruhu s následující večeří

              v 18°° postní ztišení se zpěvy z Taize

          v 18.30 zkouška zpěvu

v sobotu se koná v 19. hod. schůzka mládeže 

4. Příští neděli 10.března budou bohoslužby v 8.30 jako obvykle, nedělní škola nebude odcházet, ale zůstane na kázání a poté bude poslouženo svátostí křtu Liboru a Marii Drastíkovým. Těšíme se na příští neděli.

Program v Kruhu příští neděli má cestovatel Robi Mahel „o Venezuele“ a začíná v 17°°hodin.

Jindřich Mach