Zpíváme v nedělní škole

Děti v naší nedělní škole zpívají už po několik generací tuto píseň:

„Milý Pane Bože, račiž mi to dáti, abych se tebe bál, tatíčka a matičky poslouchal a tobě se líbil. Dejž mi Ducha svého svatého, kterýž by mne učil a osvěcoval, pro Ježíše Krista, syna svého milého. Amen“.

Je to text Komenského. Jan Amos Komenský ji doporučuje jako modlitbu s tříletým dítětem ve své knize Informatotium školy mateřské.