Sborový zájezd do Nosislavi 21. dubna 2013

Staršovstvo sboru zve zájemce na nedělní odpolední zájezd do
Nosislavi u příležitosti kladení
základního kamene
domu s chráněným bydlením Diakonie ČCE. Zájezd se
uskuteční v neděli 21. dubna 2013 odpoledne. Přihlásit se můžete
prostřednictvím vývěsky u kostela, popřípadě u bratra faráře či bratra
kurátora.   Na připravovanou stavbu jsme
přispěli částkou 20 682,-Kč, která byla vybrána při Dárkování 2012, znovu
všem ochotným dárcům děkujeme. 

Lia Ryšavá