Cesta do Kralic na výročí Bible kralické

http://www.kralicenosl.cz/userfiles/dokumenty/letak.pdf

V letošním roce si spolu s křesťany i celou kulturní veřejností připomínáme 400. výročí posledního vydání Bible kralické před Bílou horou (1613). V Kralicích nad Oslavou, kde tajná bratrská tiskárna našla na panství Karla staršího ze Žerotína útočiště a kde byla tzv. Jednodílka vytištěna, se konají celorepublikové oslavy. Zajímavý program začíná už v pátek 12. září a končí nedělními bohoslužbami. Podrobnosti najdete v posledním čísle Českého bratra, elektronicky na e-cirkev, také na nástěnce v evangelickém kostele v Miroslavi a jistě i na webových stránkách obce Kralice nad Oslavou.

Staršovstvo našeho sboru rozhodlo, že sborový zájezd bude cesta do Kralic, a to na sobotní program. Je objednaný autobus, který vyjede v 8.30 hodin z autobusového nádraží v Miroslavi. Předpokládaný návrat je do 18.00 hodin. Zatím jsou ještě volná místa, přihlásit se je možné buď přímo v neděli při bohoslužbách, nebo telefonicky ve farní kanceláři na čísle 515 333 109. Srdečně zveme.