Návštěva ze Slovenska

V sobotu a v neděli 7. – 8. září 2013 nás navštívili hosté ze Slovenska. Z evangelického sboru v Beckově (nedaleko Nového Města nad Váhom) přijeli členové staršovstva a rodina paní farářky. Návštěvu zprostředkoval pan Miro Volník, který kdysi působil jako duchovní v našem sousedním evangelickém sboru v Hraběticích.

Sešli jsme se k besedě v Kruhu již odpoledne. Bylo velmi příjemné opět slyšet libozvučnou slovenštinu a znovu si uvědomovat, jak k sobě máme blízko. Jazyková bariéra neexistuje, rozumíme si. K rozdělení Československa došlo před deseti lety, vývoj v obou samostatných státech se sice ubírá různě, přesto máme stále mnoho společného. A tak jsme se mohli během večera sdílet v radostech i starostech sborového života a vzájemně se povzbuzovat.

Rozhovor u prostřeného stolu nebral konce a ještě po oficiálním zakončení společnou modlitbou a zpěvem pokračovaly individuální rozhovory, v některých hostitelských rodinách až dlouho do noci.

Paní farářka Cipciarová pozdravila v neděli při bohoslužbách všechny přítomné a zaznělo také pozvání na Slovensko. Přijali jsme ho rádi a s novými sborovými přáteli se dáli Pán Bůh uvidíme zjara 2014.

LR