Rodinné bohoslužby 23.6.

V neděli 23. června budou opět bohoslužby pro malé i velké, tudíž
nebude nedělka. Při bohoslužbách využijeme také naše biblické
postavičky a  budeme zpívat nějakou píseň s kytarou. Po bohoslužbách
bude káva a čaj a a pro děti zmrzlina k zakončení školního roku.
Srdečně zveme!

DB