12. ledna 2014

Srdečně vás všechny vítám v tomto shromáždění, je 1.neděle po Zjevení Páně a začalo nám nesváteční období církevního roku.

V Litobratřicích jsou nemocní a tak budou bohoslužby jen odpoledne v 13.30 v Bohuticích.
Večer není nešpor ani program v Kruhu, ale těšíme se za týden, kdy bude Hudba našich domovů.
Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Sborová setkání v příštím týdnu:
– všechny biblické hodiny malých i velkých, Medvídek, výtvarka i zpěv budou v obvyklých časech.

Ve středu 15.ledna ve 20.30 začíná opět biblický kroužek se studiem knihy Deuteronomium. Případní zájemci hlaste se u Daniely Bednaříkové.

Minulý týden jednalo staršovstvo:
– Chystejme se na návštěvu br. fr. Davida Sedláčka v neděli 26.ledna. Po bohoslužbách s ním bude rozhovor, již jako s kandidátem na kazatele našeho sboru. Rozhovoru se účastní také jeho rodina.
Tu neděli nebudou dopoledne kaz.stanice, sejdeme se všichni s případným novým farářem.
– Výroční sborové shromáždění bude v neděli 2.března.

Staršovstvo projednávalo hospodaření uplynulého roku i návrh rozpočtu na tento rok. (budete seznámeni v materiálech před VSS) Na programu byl i referát o stavu našich sborových budov a plán jejich nutné údržby. Tato jednání budou ještě pokračovat.
Jistý je již plán na výměnu střešní krytiny na budově fary. Stav tašek je již alarmující. Vybíráme firmu a rádi bychom střechu na faře dělali během léta (ideálně po odchodu a před příchodem farářovic rodiny). Staršovstvo proto vyhlašuje dlouhodobou účelovou sbírku darů na opravu farské střechy. Sbírka darů bude probíhat všemi obvyklými způsoby: anonymně do pokladničky – kostelíčka, darem proti příjmovému dokladu i převodem na sborový účet s variabilním symbolem 141414.

Poslední oznámení ze staršovstva je informace o návštěvě br.synodního seniora Joela Rumla v našem sboru na květnou neděli 13.dubna. Vážíme si takové příležitosti, jsme za ni vděčni a těšíme se. Podrobnosti budeme vědět později.

Připomínám, vyrovnání předplatného na církevní tisk pro letošní rok .