7. ledna 2014

– Chystejme se na návštěvu br. fr. Davida Sedláčka v neděli 26.ledna. Po bohoslužbách s ním bude rozhovor, již jako s kandidátem na kazatele našeho sboru. Rozhovoru se účastní také jeho rodina.
Tu neděli nebudou dopoledne kaz.stanice, sejdeme se všichni s případným novým farářem.
– Výroční sborové shromáždění bude v neděli 2.března.

Staršovstvo projednávalo hospodaření uplynulého roku i návrh rozpočtu na tento rok. (budete seznámeni v materiálech před VSS) Na programu byl i referát o stavu našich sborových budov a plán jejich nutné údržby. Tato jednání budou ještě pokračovat.
Jistý je již plán na výměnu střešní krytiny na budově fary. Stav tašek je již alarmující. Vybíráme firmu a rádi bychom střechu na faře dělali během léta (ideálně po odchodu a před příchodem farářovic rodiny). Staršovstvo proto vyhlašuje dlouhodobou účelovou sbírku darů na opravu farské střechy. Sbírka darů bude probíhat všemi obvyklými způsoby: anonymně do pokladničky – kostelíčka, darem proti příjmovému dokladu i převodem na sborový účet s variabilním symbolem 141414.

Poslední oznámení ze staršovstva je informace o návštěvě br.synodního seniora Joela Rumla v našem sboru na květnou neděli 13.dubna. Vážíme si takové příležitosti, jsme za ni vděčni a těšíme se. Podrobnosti budeme vědět později.