16. listopadu 2014

 • Vítám vás všechny, jak miroslavské, tak i všechny hosty, na těchto bohoslužbách dnešní Trojiční neděle.
 • Bohoslužby dnes budou ještě v 10h v Litobratřicích a v 10:30 v Jevišovce.
 • V 17h bude dnes v Kruhu nešporní pobožnost a hned po té program (beseda) nazvaná “Staré fotografie Miroslavi“, v režii s. Lii Ryšavé.
 • Na úterní schůzi staršovstva se projednávala celá řada bodů. Z těch nejaktuálnějších:
  • forma výuky konfirmačního cvičení. Letos začínají 3 mladé sestry.
  • projednávala se finanční situace
  • mluvilo se o přípravě vánočního sborového listu
  • na pořadu jednání byly i stavební záležitosti na rok 2015 a 2016. V roce 2015 hodláme provést opravy v Bohuticích (fasáda a střecha) a také je nutno začít s přípravou opravy miroslavské fary
  • staršovstvo se také zabývalo možnostmi získání finančních prostředků i z jiných zdrojů mimo sbor
  • také se jednalo o možnosti sbírky pro rodinu zemřelého br. fr. Veselého. Jeho posledním sborem, kde působil, byl Žatec v ústeckém seniorátu. Sbírka se uskuteční příští neděli.
 • Z pravidelných setkání v týdnu je:
  • ve středu od 9h RC Medvídek v Kruhu, v 15:45 biblícká hodina mladších dětí a v 16:45 starší děti.
  • ve čtvrtek v 9:30 biblická hodina pro dospělé a v 18:00 konfirmační cvičení
  • v pátek v 16:30 Setkání s Biblí pro začátečníky, paralelně s čímž probíhá Medvídkova výtvarná dílna v Kruhu (od 16h)
  • v sobotu v 19 schůzka mládeže na faře
 • Jak všichni víme, br.fr. A. Mostecký je již delší dobu vážně nemocen. Sboji nemoc zvládá s optimismem – v pevné důvěře v Hospodina. V minulých dnech podstoupil další operaci gamma nožem v Praze. Připojme se i my ve svých prosbách k Hospodinu za jeho ochranu a vedení.
 • Za 14 dní – na I. adventní neděli plánuje náš sbor Dárkování. Organizátoři vyzývají ty z vás, kteří jsou ochotni pomoci při vybírání a chystání dárků zde v kostele, nechť se přihlásí u sester Lii a Ivy Ryšavé. Díky.

Vl. Fér