Kruh 23. 11. v 17.00

je zadán rodině Sedláčkově, těšíme se na rozhor s novým farářem a jeho rodinou.