26. ledna 2014

Milí bratři a sestry!

Dnes je třetí neděle po Zjevení Páně. Všechny vás srdečně vítám při těchto bohoslužbách.Všechny vás domácí i hosty z kazatelských stanic .Zvláště pak vítám br. faráře Davida Sedláčka a jeho rodinu-milí Sedláčkovi,vítejte u nás v Miroslavi.

Bratr farář Sedláček se nám jako kandidát na faráře v našem sboru představí po bohoslužbách v rozhovoru .Bohoslužby skončí obvyklým způsobem,abychom podáním ruky každý osobně přivítali br.faráře a potom bezprostředně zde v kostele zahájíme rozhovor s br. farářem a jeho rodinou.Protože potřebujeme také odsouhlasit a dokončit znění povolací listiny nového faráře,navrhuji,abychom se k tomuto jednání po skončení besedy a zodpovězení všech dotazů zde v kostele odebrali do Kruhu,kde je také připravena káva a čaj .Ke kávě a čaji jste zváni všichni k závěrečnému jednání členové staršovstva,ale také všichni ostatní,kdo budou mít zájem.

1. Dnes se konají bohoslužby ještě odpoledne ve 13.30hod.v Bohuticích,také tyto bude sloužit br. farář Sedláček a zároveň se představí všem,kteří se nemohli zůčastnit tohoto dopoledního shromáždění.

2. Dnes nebude nešpor ani Kruh.

3. Včerejšího dne bylo v modlitebně v Moravském Krumlově požehnáno manželství Kataríny Hradcové a Petra Němce.Při svatebním obřadu zaznělo slovo 1.Kor. 13 a jako základ svatebního kázání pak oddíl z Janova evangelia – Svatba v Káni Galilejské.Přejeme novomanželům,aby víra v Boží vedení vždy byla oporou jejich společného života.

4. V příštím týdnu se budou konat následující setkání:

– v úterý v 8.hodin ráno se sejde na faře pracovní skupina staršovstvem pověřená

dopracováním dotazníku o soběstačnosti

-ve středu dopoledne se koná Medvídek, ve 20.30 biblický kroužek, který vede ses. Daniela Bednaříková.

-v pátek bude od 18.30 zkouška zpěvu

– v sobotu v 19.hodin se koná schůzka mládeže

-připomínám, že biblické hodiny vedené br.farářem se v příštím týdnu nekonají

5. Pokračuje účelová sbírka darů na opravu farské střechy a to všemi obvyklými způsoby-anonymně do pokladničky-kostelíčka,darem proti příjmovému dokladu i převodem na sborový účet s variabilním symbolem 141414.Jedná se o velkou investici.Proto tuto sbírku doporučujeme vaší zvláštní obětavosti.Všem dárcům velmi děkujeme.

6. Připomínám vyrovnání předplatného za církevní tisk pro letošní rok u ses.Jarky Šimšové.

7. Děti odejdou do nedělní školy.