Svatba v Moravském Krumlově

V sobotu 25. ledna 2014 se v moravskokrumlovské modlitebně uskutečnila svatba novomanželů Kataríny Hradcové původem z Banské Bystrice a Petra Němce z Rokytné. Hosté – rodina, přátelé i členové sboru – zaplnili modlitebnu do posledního místa. Bratr farář Ondřej Titěra zahájil obřad uzavření manželství Hymnem lásky (1 Kor 13) a jako základ svatebního kázání vybral příběh o svatbě v Káni Galilejské. Zpívali jsme česky i slovensky, také Otčenáš se modlil každý ve svém mateřském jazyce. Závěrem zazpíval bratr farář Aronovské požehnání ve slovenštině. Interiér modlitebny zářil, výzdoba v režii novomanželů v sytě modré a žluté doplnila zářivě bělostné potahy židlí a ladila tak jak s nevěstou, tak s její kyticí. Novomanželé odjeli kočárem taženým čtyřspřežením. Loučili jsme se radostně a s nadějí, že se při bohoslužbách v moravskokrumlovské modlitebně setkáme snad častěji. Svatební shromáždění se v modlitebně Blahoslavův sbor v Moravském Krumlově uskutečnilo po dvaceti letech. V roce 1994 v horkém létě, letos v mrazivém dni, v němž jemný sněhový poprašek jiskřil v zářivém slunci.