4. února 2014

1) Staršovstvo přijalo s úctou a radostí žádost sestry Marie Veselé o řádné členství v Českobratrské církvi evangelické. Milá sestro, víme již dávno, že do tohoto společenství Kristovy církve patříte. Vítání tedy ani není na místě. Radujeme se z vašeho rozhodnutí a přejeme, abyste nikdy tohoto svého rozhodnutí nelitovala.

2) Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2.března v 8.30 zde v kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok. Zároveň staršovstvo očekává rozhovor k informacím o stavu sborových budov. Fotografie i informace o našich nemovitostech, potřeby a plány na jejich budoucí údržbu máte ode dneška na nástěnce zde v kostele. Staršovstvo právě vybírá ze tří nabídek firem na opravu střechy na faře. Rozhodnutí pravděpodobně padne dnes na jednání staršovstva po bohoslužbách v Kruhu. Připomínáme, že trvale běží sbírka určená na tuto opravu. (je možná všemi způsoby: do kostelíčka, přímo pokladní i převodem na účet)

3) Při VSS bude pochopitelně i prostor k debatě o personálních otázkách (kandidátovi na kazatele sboru). Staršovstvo vysílá pětičlennou delegaci do Krouny k dalšímu jednání o kandidatuře br. Sedláčka, zejména pak o možnostech jejich budoucího bydlení v Miroslavi.

4) Staršovstvo jednalo i o budoucí návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50.výročí společných brigád na Kunvaldě. Také o vyslání delegace našeho sboru na slavnost do slovenského Beckova. Obě tyto návštěvy se budou konat v červnu.