9. února 2014

Kaz. stanice dnes (Litobratřice, Bohutice).

V 17°° hodin ekumenický nešpor v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů – káže P.Josef Dvořák. Srdečně zveme.

V příštím týdnu:

pondělí – 17°° biblická hodina v Bohuticích

středa – dop. Medvídek ; 13.15 nejmenší děti ; 16.45 starší děti ; 20.30 biblický kroužek

čtvrtek – 9.30 biblická hodina dospělých ; 14.45 mladší děti ; 16.45 konfirmační cvičení

pátek – 9°° maminky s farářem odjíždějí do M.Knínic ; 16°° výtvarka v Kruhu ; 18.30 zpěv

sobota – 19°° mládež

 

* Na nástěnce visí kalendář seniorátních akcí pro letošní rok.

* Byl určen termín Blažkova: 16.-23.srpna

Ze staršovstva:

1) Staršovstvo přijalo s úctou a radostí žádost sestry Marie Veselé o řádné členství v Českobratrské církvi evangelické. Milá sestro, víme již dávno, že do tohoto společenství Kristovy církve patříte. Vítání tedy ani není na místě. Radujeme se z vašeho rozhodnutí a přejeme, abyste nikdy tohoto svého rozhodnutí nelitovala.

2) Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2.března v 8.30 zde v kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok. Zároveň staršovstvo očekává rozhovor k informacím o stavu sborových budov. Fotografie i informace o našich nemovitostech, potřeby a plány na jejich budoucí údržbu máte ode dneška na nástěnce zde v kostele. Staršovstvo právě vybírá ze tří nabídek firem na opravu střechy na faře. Rozhodnutí pravděpodobně padne dnes na jednání staršovstva po bohoslužbách v Kruhu. Připomínáme, že trvale běží sbírka určená na tuto opravu. (je možná všemi způsoby: do kostelíčka, přímo pokladní i převodem na účet)

3) Při VSS bude pochopitelně i prostor k debatě o personálních otázkách (kandidátovi na kazatele sboru). Staršovstvo vysílá pětičlennou delegaci do Krouny k dalšímu jednání o kandidatuře br. Sedláčka, zejména pak o možnostech jejich budoucího bydlení v Miroslavi.

4) Staršovstvo jednalo i o budoucí návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50.výročí společných brigád na Kunvaldě. Také o vyslání delegace našeho sboru na slavnost do slovenského Beckova. Obě tyto návštěvy se budou konat v červnu.