Biblický kroužek zve ke studiu knihy Deuteronomium

Od středy 15. ledna 2014 se opět schází biblický kroužek (CBSI), tentokrát ke studiu 5. knihy Mojžíšovy. Jde kombinaci domácího čtení Bible, vyplňování pracovních listů a společného rozhovoru nad biblickým textem. Kroužek začíná ve středu ve 20:30.