Výroční sborové shromáždění

Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2. března v 8.30 v našem kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok.